İletişim
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilir, yaralanma ve hastalanmaları önlenir.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanmakta, periyodik olarak sistemin gözden geçirilmesi ve performansının izlenmesi ile sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.

  • Yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.

  • Unilever, tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir. Güvenli çalışmak, Unilever bünyesinde çalışmanın önkoşuludur.

  • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilir, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilir veya kabul edilebilir seviyeye getirilir.

  • Organizasyonumuzun uluslar arası ve ulusal mevzuatlar ile Unilever global standartlarına uyulması sağlanır.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturulur, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılır ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenir.

  • Sağlık ve güvenlik konusunda Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılır.

  • İşyerinde olan veya ciddi yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tüm olay ve kazalar incelenir ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılır.

  • Tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırılır, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanır.

  • Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılır, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanır

web tasarım: OmegaBilisim.com